2012/06/27
autor: Kancelaria LSW
kategorie: Offline, Social media

Kontynuujemy cykl publikacji o tym gdzie, dlaczego i jak można fotografować. W tym poście dowiecie się, kiedy opublikowanie wizerunku danej osoby – bez jej zgody – nie będzie naruszeniem jej praw.

Prawo przewiduje w zasadzie tylko trzy sytuacje, w których dozwolone jest opublikowanie wizerunku innej osoby bez jej zgody:

a) otrzymała zapłatę za pozowanie fotografowi – w stosunku do tak utrwalonego wizerunku i pod warunkiem, że wyraźnie osoba ta nie zastrzegła, że nie wyraża zgody na jego publikację (np. modelka, która otrzymała wynagrodzenie za pozowanie)
b) jest to osoba powszechnie znana, a wizerunek (zdjęcie) wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych, (np. politycy, sportowcy, artyści, eksperci często wypowiadający się publicznie), przy czym przyjmuje się, że wykorzystanie takiego zdjęcia powinno wiązać się z kontekstem danego wydarzenia (a zatem już nie np. w reklamie)
c) na zdjęciu osoba ta stanowi jedynie szczegół całości (takiej jak zgromadzenie większej liczby osób, krajobraz, publiczna impreza).

Jako zasadę należy więc przyjąć, że na fotografie, który chce rozpowszechnić wizerunek fotografowanej osoby w jakikolwiek sposób, spoczywa obowiązek uzyskania jej zgody, chyba, że zachodzi jeden z przypadków wymienionych powyżej. Zgody na opublikowanie wizerunku nie można domniemywać, konieczne jest jej uzyskanie wprost. Prawo nie wymaga zachowania formy pisemnej zgody, ale należy zauważyć, że udzielenie zgody ustnej może okazać się trudne do udowodnienia. Jeżeli więc chcemy rozpowszechnić zrobione komuś zdjęcie w sposób, który – jak możemy się domyślać – może spowodować negatywną reakcję tej osoby (np. w celach komercyjnych), wówczas zaleca się uzyskanie odpowiedniej zgody na piśmie.

Więcej pytań i odpowiedzi można znaleźć w aplikacji mobilnej akcji “Fotografowanie dozwolone”, która zawiera poradnik o prawach fotografa. Łącznie opracowaliśmy 32 najpopularniejsze pytania, które zadaje sobie każdy fotograf.

Autorzy: Sylwia Duszyńska, Michał Sałajczyk, Maciej Kubiak – z Kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy.

Brak komentarzy do "Prawo fotografa: publikowanie wizerunku osoby bez jej zgody"
© 2009 by TheStory Digital Branding