2012/01/28

Wrocław ma silniejszą społeczność internetową od Londynu? To możliwe. Wraz z Best Place Institute rozpoczęliśmy pracę nad Indeksem oceniającym siłę marki marki w kontekście social media – The Most Social Cities.

W pierwszym etapie nasze zespóły przeprowadziły ocenę ilościową społeczności miast na Facebooku 
i w AppStore. Wyniki można zobaczyć na stronie www.TheMostSocialCities.com. Te liczby pokazują, na ile dane miasto posiada aktywną i silną społeczność ludzi, która chce opowiadać
o mieście, promować go, tworzyć dla niego aplikacje, a co za tym idzie zapraszać do wizyty
 i budowania z nim relacji.

Warto zaznaczyć, że liczba fanów na Facebooku, czy liczba aplikacji np. w AppStore,
 nie odzwierciedla realnej siły marki miasta, ale jest ważnym wskaźnikiem efektywności promocji miasta w sieci.

Obecnie pracujemy nad metodyką Indeksu i pozostałymi wskaźnikami, z których będzie się składał.

Kilka słów o designie infografiki. Po zebraniu pierwszych danych pracowaliśmy nad koncepcją infografiki. Szukaliśmy pomysłu na zaprezentowanie danych.

Odrzucamy. Szukamy dalej. Ustalamy, że jedna kropka na iPhone równa się jednej aplikacji dostępnej na AppStore (iPhone), a jedna kostka równa się 10 000 fanom na Facebooku.

Dodajemy więcej miast i dzielimy na regiony, żeby zwiększyć czytelność.

Do śledzenia postępów naszych prac i kolejnych etapów badania zapraszamy na stronę.

Brak komentarzy do "TheMostSocialCities.com"
© 2009 by TheStory Digital Branding